El sanatları, tarih boyunca ekonomik yaşamın bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Bunun ötesinde el sanatları kültürel değerlerin üretiminde de rol oynamış, uygarlıkların gelişmişlik düzeyiyle paralel hale gelmiştir.


El sanatları, toplumların yapılarına, geleneklerine, beğenilerine ve kültürlerine göre değişik özellikler gösteren, maddi ve manevi değerlerini yansıtan çalışmaların bir bölümdür.


Daha önemlisi, toplumların gelenek ve göreneklerini, yaşam biçimini kuşaktan kuşağa aktaran ve gelişmesini devam ettiren belgelerdir.


Ulusal kültür varlıklarının en önemlilerinden biri olan ve kuşaktan kuşağa giderek zenginleşen ve gelişen el sanatlarımızın tanıtılması adına ülkemizdeki çeşitli yörelerden toparladığımız el nakışlarımızdan örneklerinin yer aldığı internet sitemizdeki ürünlerden daha fazlasını İstanbul’da ilk defa hepsi bir arada satış mağazamızda bulabilirsiniz.